Materiály zobrazené na těchto stránkách můžete využívat pouze pro nekomerční, osobní účely, ovšem za předpokladu, že zachováte všechna autorská práva a budete se řídit sděleními o vlastnických právech v těchto materiálech uvedenými. Nejste oprávněni obsah těchto stránek distribuovat, upravovat, pozměňovat, přenášet, dále užívat, dále umisťovat, ani nesmíte obsah těchto stránek užívat pro veřejné nebo obchodní účely bez výslovného písemného povolení společnosti LION Helicopters s.r.o.

Pokud není uvedeno jinak, obsah těchto webových stránek, je chráněn autorským právem a měl/-a byste ho užívat výhradně v souladu s těmito Podmínkami nebo s textem uvedeným na stránce, nedá-li k jinému způsobu užívání písemné povolení společnost LION Helicopters s.r.o.

Snažíme se, aby na stránkách byly obsaženy přesné a aktuální informace. Přesto ale neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o jejich přesnost. Společnost LION Helicopters s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu této stránky. Společnost LION Helicopters s.r.o. neuděluje poskytnutím informací žádné licence na žádné copyrighty, patenty nebo jiná práva duševního vlastnictví. Užívání a prohlížení stránek je na vlastní riziko.

Společnost LION Helicopters s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost a neručí za žádné škody nebo viry, které vám mohou vzniknout nebo které se mohou objevit na vašem počítačovém vybavení nebo jiném majetku z důvodu vašeho přístupu k těmto stránkám, jejich užívání nebo prohlížení, případně z důvodu vašeho stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrazových materiálů apod. z těchto stránek.

Na vlastní kůži

Dejte na vlastní pocity, Cabri G2 Vás nezklame!

Jedině po vlastní zkušenosti s Cabri G2 pochopíte jeho unikátnost. Už první vteřiny letu Vás překvapí nízká hladina vibrací v komfotní a prostorné kabině. Ukázka manévrovatelnosti, ovladatelnosti a pocitu jistoty i v nestandardních obratech Vás uchvátí. A jednoduchost nouzových postupů Vás zcela jistě zbaví slov.

296 212 100

Jen si stačí domluvit termín Vašeho letu