Pred praktickým letom som sa zoznámil s informáciami o vrtuľníku na webovej stránke výrobcu ( www.guimbal.com ) vrátane zoznámenia sa s obsahom tam publikovaného HFM. To, že vrtuľník má ako jediný vo svojej triede certifikát EASA je potvrdením vysokej úrovne jeho konštrukcie, výkonov, vlastností a tiež splnenia požiadaviek bezpečnej prevádzky.

Z týchto podkladov som si urobil názor na typ Guimbal Cabri G2. Z uvedeného popisu konštrukcie, použitých technológií a materiálov na výrobu vrtuľníka a tiež po pozretí si publikovaného videa s ukážkami letových vlastností som dospel k záveru, že daný typ vrtuľníka by bol vhodný pre výcvik pilotov vrtuľníkov a tiež na činnosti, pre ktoré je postačujúca jeho nosnosť a možnosť prepravy len jedného pasažiera.

Praktické zoznámenie sa s vrtuľníkom a následný let mi potvrdil moje predstavy o danom vrtuľníku. Jednoduchosť konštrukcie, umiestnenie motora a jednotlivých agregátov, ovládacích prvkov, ľahká kontrola všetkých kontrolných bodov, okrem kontroly množstva oleja v hlavnom reduktore, sú na veľmi dobrej úrovni. Hneď prvé, čoho si pilot všimne, je nízka výška roviny otáčania hlavného rotora. Z toho vyplýva dobrá kontrola rotorovej hlavy, upevnenia listov rotoru a tiež ich stavu. Zároveň tento stav vyžaduje zvýšenú opatrnosť pohybu okolo vrtuľníka pri otáčaní sa rotora. Odpadá ohrozenie z otáčajúcej sa zadnej vrtule.

Po krátkom predletovom briefingu a zoznámení sa s vrtuľníkom nasledoval 30 minútový let.

Vybavenie kabíny je na vysokej úrovni a nedá sa zrovnať so žiadnym vrtuľníkom tejto kategórie. Pilot má dostatok informácií na palubnej doske, ovládacie prvky sú umiestnené tak, aby uľahčovali prácu pilota a tak isto aj prvky riadenia sú dobre ovládateľné. Na páke cykliky je aj ovládanie vyváženia, čo uľahčuje prácu s riadením a odstraňuje sily v riadení. Aj napriek svojej výške 185 cm som sa cítil v kabíne pohodlne. Chvíľu som mal pocit, že operadlo sedadla by mohlo mať aj väčší sklon. Oproti R44 si treba nájsť spôsob nasadania, čo však nie je problém.

Je samozrejmé, že každý pilot pri zoznamovacom lete napriek dostatku informácií pristupuje k letu na základe svojej praxe a skúsenostiam a tiež s určitými očakávaniami a tým pádom aj vnímanie je na vyššej úrovni a každá zaregistrovaná odchýlka je vnímaná výraznejšie.

EPM a prístroje dávajú pilotovi dokonalý prehľad o procese spúšťania motora, roztáčaní rotora a tiež dosiahnutých prevádzkových hodnotách. Oproti predchádzajúcim typom hladina a úroveň vibrácií je iná a pilot s praxou si musí na ne zvyknúť.

Iné to už je so vzletom a visením. Tu sa jasne prejavila absencia skúseností s FENESTRON - om. Aj keď je pilot pripravený na väčšie použitie pravej nohy, bude to viac než očakával. Cyklika pri visení bola výrazne v pravo. Počas rozbehu netreba zabudnúť pri zvyšovaní rýchlosti uvoľniť pravú nohu a už používať aj ľavú. Po skúsenosti z R 44 chvíľu trvá, než snaha o ovládanie cykliky prejde do rozumného používania vyváženia, čim sa riadenie vrtuľníka stáva jednoduchým a pohodlným. Skúsený pilot na tomto type dokáže s použitím vyváženia úplne odstrániť sily do riadenia, presne tak, ako je to demonštrované na jednej z fotiek na webe.

Samotný let bol viac menej hladký bez rušivých momentov, okrem nových pocitov z frekvencie a úrovne vibrácií. Je potrebné si zvyknúť na prácu s vyvážením na páke cykliky, aretácie kolektívu a tým dosiahnuť optimálne používanie pák riadenia. Vyskúšané letové vlastnosti a predvedené manévrovacie schopnosti vrtuľníka len umocnili moje predstavy o jeho možnostiach. Nácvik autorotácie je podobný ako na R44. Ovládateľnosť je dobrá aj pri väčších náklonoch a manévroch rýchlosťou. Veľmi dobre je vyriešené ovládanie ohrevu karburátora, pilot má k dispozícií automatický režim ohrevu alebo môže ohrev v prípade potreby meniť ručne , čo je výrazným zvýšením bezpečnosti lietania. Na type zároveň odpadá nervozita z pristátia na plochy so suchým trávnatým povrchom preto, že umiestnenie výfuku vylučuje zapálenie takéhoto povrchu.

Druhá fáza letu už bola pohodovejšia vďaka čiastočnému osvojeniu si práce s prvkami riadenia. Priblíženie a pristátie bolo ešte ovplyvnené nedostatočným zvládnutím práce s nožným riadením vyplývajúceho z odlišnej účinnosti FENESTRON - u v týchto režimoch. Vďaka konštrukcií podvozku je aj tvrdšie pristátie absorbované, čo sa neprenáša výrazne do trupu.

Hlučnosť, ktorú som vnímal od príletu a aj počas celej doby letu, je na prijateľnej úrovni a výrazne neovplyvňuje činnosť osôb na palube a tiež na zemi. Čo sa týka vibrácií, tie sú odlišné od iných typov, čo je dané konštrukciou vrtuľníka. Vzhľadom na frekvenciu a úroveň som ich spočiatku vnímal výraznejšie, ale nie natoľko, aby to ovplyvnilo sústredenie sa na let.

Vybavenie kabíny je na vysokej úrovni a pre dve osoby poskytuje dostatočný priestor. Je jasné, že pilot musí vykonať dôslednú predletovú prípravu na let a dôkladne zvážiť, čo bude potrebovať počas letu. Vyhrievanie kabíny je dostatočné, posádke na let stačí primerané oblečenie, ostatné zvršky musia byť odložené v zavazadlovom priestore.

Použité prístrojové vybavenie poskytuje posádke všetky potrebné informácie o činnosti systémov a režime letu. Jeho úroveň pripraví žiaka na bezproblémový prechod na vyššiu triedu používaných vrtuľníkov a prácu s modernou avionikou.

Konštrukcia vrtuľníka, výkon motora, dané letové výkony a vlastnosti umožňujú vykonávanie letov aj pri vyššej rýchlosti vetra, než je bežné pre túto triedu vrtuľníka, čím sa rozširuje možnosť lietania aj pri horších podmienkach v medziach VFR oproti zrovnateľným typom.

Záver

Na základe vyššie uvedeného, zohľadňujúc vlastnú leteckú prax, najmä prax učiteľa lietania a tiež FI si osobne myslím, že vrtuľník Guimbal Cabri G2 je vhodným typom pre výcvik nových pilotov vrtuľníkov. Myslím si tiež, že na základe tohto krátkeho letu, ale aj názorov ďalších pilotov vrtuľníkov s viacročnou praxou, treba venovať zvýšenú pozornosť preškoleniu pilotov vrtuľníkov na tento typ vzhľadom na odlišné charakteristiky a účinnosť FENESTRON - a a smerovej vrtuľky. Rozdiel v účinnosti je výraznejší najmä pri vzlete, visení a pristátí a to aj v porovnaní so systémom NOTAR. Začínajúci žiak však tento rozdiel mať nebude.

Vhodnosť tohto typu na vykonávanie výcviku, primeraných leteckých prác a rekreačné lietanie je zvýraznená v dnešnej dobe aj jeho prevádzkovými nákladmi, ktoré sú primerané kvalitám vrtuľníka a jeho úžitkovým vlastnostiam.

Zpět na zkušenosti

Na vlastní kůži

Dejte na vlastní pocity, Cabri G2 Vás nezklame!

Jedině po vlastní zkušenosti s Cabri G2 pochopíte jeho unikátnost. Už první vteřiny letu Vás překvapí nízká hladina vibrací v komfotní a prostorné kabině. Ukázka manévrovatelnosti, ovladatelnosti a pocitu jistoty i v nestandardních obratech Vás uchvátí. A jednoduchost nouzových postupů Vás zcela jistě zbaví slov.

296 212 100

Jen si stačí domluvit termín Vašeho letu